Maatschappelijk doeleinde 2018: regionale Hospice

Het maatschappelijk doeleinde van de Haringparty Lopikerwaard 2018 zijn de regionale Hospice. Hiertoe heeft het bestuur van de organiserende stichting besloten. Jaarlijks is de haringparty hét netwerkevent van de regio Lopikerwaard. Naast de mogelijkheid van elkaar ontmoeten staat ook een goed doel centraal.

Voorzitter Berry van den IJssel: ‘We vinden het ook belangrijk om stil te staan bij mensen in de samenleving die die aandacht kunnen gebruiken. Dit jaar is gekozen voor de Hospice. Een zeer waardevol regionaal initiatief die voor mensen zorgt in de laatste leeftijdsfase als dat in hun eigen omgeving niet mogelijk is.’

Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving. Met goede zorg en aandacht van familie en vrienden om hen heen in die laatste levensfase. Dat is in de praktijk helaas lang niet altijd mogelijk. Een hospice is een zogenaamd bijna-thuis-huis. Mensen, die ongeneeslijk ziek zijn en een levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden kunnen in een hospice verzorgd worden tot aan hun overlijden. Door de continue aanwezigheid van vrijwilligers is hier weer ruimte voor.

De opbrengst komt dit jaar op twee manieren tot stand. Allereerst zal de jaarlijkse veiling georganiseerd worden, en wel in een kortere en krachtigere vorm. Daarnaast kan men dit jaar bij binnenkomst een donatie doen op vrijwillige basis. Ter plekke zullen ‘gekleurde haringen’ liggen met opeenvolgend de bedragen 25, 50 en 100 euro. Tevens zal een ‘blanco haring’ liggen waar naar eigen inzicht een bijdrage geleverd kan worden. Zodoende kan iedereen een kleine of grote bijdrage doen. De haringen worden in het net gehangen bij de ingang en aan het eind van de avond zal worden gepresenteerd hoeveel haringen er dit jaar zijn gevangen!

Voorzitter Berry van den IJssel: “De veiling is evenals het visnet een spraakmakende manier om op laagdrempelige wijze een leuk bedrag op te halen. Als bestuur hopen we dat men beseft dat het evenement kosteloos wordt georganiseerd. Het gehele culinaire aanbod is verzorgd, het entertainment dat geboden wordt idem dito en dus ook de kans mede-ondernemers te ontmoeten. Als bestuur hopen wij dat iedere aanwezige ondernemer tenminste één keertje zijn veilingbordje omhoog zou willen doen of een donatie bij binnenkomst.”

Bestuurslid Gert Kraan: “Het gaat ons niet om de hoogte van het bedrag maar dat het goede doel breed gedragen wordt. Als er 300 ondernemers komen deze avond en iedereen doneert éénmaal 25 euro, dan hebben we toch een prachtig bedrag?”